Jeanie Bogart

LAKANSYÈL Solèy la tap jwe marèl Ak chak branch cheve-m Lè-l fatige Li desann sou bouch mwen Souse chak mo k-anvi sòti Lalin nan tap danse tyatya Ak tout rèv mwen Yo makònen, vire Pase pran espwa Vin depoze’l nan pla menm Lapli tap boujonnen Yon ti flè tristès Nan fon kè mwen Poutan lè li fin tonbe Lakansyèl la bo-m sou lonbrik ------------------- AVÈ OU Mennen-m avè ou cheri Anba tonnèl lespwa Ma craze yon kafe ak pen Ou-a pran on kout kleren Mennen-m avè ou cheri Nan lakou timoun malelve Kote tout granmoun Deja bannou madichon Mennen-m avè ou cheri Nan yon ti chanm tou jis Ak yon ti lanp tèt gridap Kote tout dra bèbè Mennen-m avè ou cheri Lwen sou yon tèt mòn Nan yon ti sous dlo Na lave peche nou Mennen-m avè ou an Ayiti Nan yon rara, yon fèt chanpèt Nan yon peyi mizè ak pousyè Yon peyi kote lanmou nou rich -------------------------------------------- NON OU Mwen ekri non ou Sou yon ti moso papye Ki fe yon sèl Ak pla men m Jiskaske l fonn Mwen ekri non ou Sou yon pi gwo papye Ki tounen sèvolan Li vole, li fè toubiyon Nan mitan lavi-m Mwen ekri non ou Sou yon ti fèy bwa Lè lapli vini, li mouye Solèy fin seche-l Move tan pase, bote l ale Mwen ekri non ou Sou yon ti moso nyaj Apre lapli tonbe Li tounen lakansyèl mwen Bondye lan syèl mwen Mwen ekri non ou Sou pwent lang mwen M roule l, m souse l Men tou, m-mode l, m vale l Chak fwa l-anbarasem Mwen ekri non ou Anba pla pye m Apre ou fin kite m Mwen mache sou li, m pile l Jouk li fonn nan labou Jeanie Bogart